PROJE

Isı yalıtımı, enerji tasarrufu ve rahat bir öğrenme ortamı elde etmek için.Projede vakum yalıtımlı cam kullanılmıştır,Füme Silika Çekirdekli vakum yalıtım panellerive temiz hava sistemi. Bu gelişmiş malzeme ve teknolojilerin uygulanması, enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini etkili bir şekilde azaltabilir ve öğrencilerin öğrenme çıktılarını ve öğretim kalitesini artıran rahat ve sağlıklı bir öğrenme ortamı sağlayabilir.Nanchong Lisesi projesi, çevre bilincini ve sürdürülebilir kalkınma uygulamalarını destekleyen, sosyal açıdan sorumlu bir yeşil bina tanıtım projesi haline gelecek.

Kapsanan Alan:78000m²Tasarruf Edilen Enerji:1,57 milyon kW·h/yıl

Standart Karbon Tasarrufu:503,1 t/yılAzaltılmış CO2 Emisyonu:1527,7 ton/yıl

Konforlu bir çalışma ortamı yaratmak, enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı sağlamak, enerji tüketimini ve karbondioksit emisyonlarını azaltmak için bu projede aşağıdaki gibi ürünler kullanılmaktadır:vakum yalıtımlı cam, vakum yalıtım panelleri (VIP'ler) ve temiz hava sistemi.binalardaki ısı kaybını ve enerji tüketimini etkili bir şekilde azaltmakla kalmaz, aynı zamanda işletmeler için enerji giderlerini ve işletme maliyetlerini azaltabilir ve rekabet güçlerini artırabilir.Bu proje, çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya vurgu yapan, işletmeler için yeşil üretimi ve sürdürülebilir kalkınma uygulamalarını teşvik eden ve daha yaşanabilir, yeşil ve düşük karbonlu bir kentsel çevrenin yaratılmasına katkıda bulunan bir örnek proje haline gelecektir.

Kapsanan Alan:5500m²Tasarruf Edilen Enerji:147,1 bin kW·h/yıl

Standart Karbon Tasarrufu:46,9 ton/yılAzaltılmış CO2 Emisyonu:142,7 ton/yıl

Proje, konforlu ve enerji verimli bir ofis ortamı yaratmayı hedefliyor.Bunun için projede metal yüzey vakum yalıtımlı giydirme cephe panelleri,prefabrik modüler vakumlu ısı yalıtım duvar sistemleri, vakumlu cam kapılar ve pencereler perde duvarlar, BIPV fotovoltaik çatılar, fotovoltaik vakumlu cam ve taze hava sistemi.Bu yenilikçi teknolojileri kullanan proje, ultra düşük enerji tüketen binaların etkisini elde edebilir, enerji tüketimini ve karbondioksit emisyonlarını azaltabilir.Aynı zamanda bu teknolojiler, daha sağlıklı ve daha konforlu bir çalışma ortamı yaratarak iç mekan hava kalitesini de iyileştirebilir.Bu proje, diğer binalar için yararlı örnekler ve referanslar sağlayan tipik bir sürdürülebilir yapıdır.

Kapsanan Alan:21460m²Tasarruf Edilen Enerji:429,2 bin kW·h/yıl

Standart Karbon Tasarrufu:137,1 ton/yılAzaltılmış CO2 Emisyonu:424 ton/yıl

Aşı Yalıtım Soğutucu Kutusu projesi,Füme Silika Vakum Yalıtım Paneliteknoloji(Isıl iletkenlik ≤0.0045w(mk))aşıların saklanması ve taşınması için çok düşük sıcaklıkta bir ortam sağlamak.Bu yalıtım kutusu yalnızca sabit bir düşük sıcaklıkta ortam sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ortam sıcaklığı değiştiğinde aşıyı etkili bir şekilde koruyabilen yalıtım performansına sahiptir.Vakum Yalıtım Paneli teknolojisi kullanılarak aşıların depolama ve nakliye maliyetleri azaltılabileceği gibi, aşıların kalitesi ve etkinliği de iyileştirilmekte ve bu da küresel halk sağlığına önemli katkı sağlamaktadır.Bu aşı yalıtımlı soğutucu kutu projesi, pandemi ile mücadelede hayati bir destek sağlıyor.